Creepy Emoticons | Japanese Text Emoji (Kaomoji)

Get all Creepy emoticons, Japanese text emoji (kaomoji) and kawaii faces that you can copy and paste into Facebook, Twitter, etc.

Click to copy Creepy Emoticon

(( ͝° ͜ʖ͡°) ʢ■╭╮■ʡ (☭ ͜ʖ ☭ ( ͡º ◞ل͟◟ ͡º) ( ͡ᵔᵔ ͜ʖ ͡ᵔᵔ ) (☭ ͜ʖ ☭) (◉͜ʖ◉) ( ͡⚆ل͜ ͡⚆) [・ヘ・] ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) (˵ ͡☉ ͜ʖ ͡☉˵)ᓄ✂ ( ͡◉◞ ͜ʖ◟ ͡◉) ( ͡ ͡° ͡° ʖ ͡° ͡°) ┬┴┤( ͡⚆ل͜├┬┴┬ (˵ ͡⚆ ͜ʖ ͡⚆˵) ┐(͠≖ ͜ʖ͠≖)┌ ( ͡º ◞ل͟◟ ͡º) ( ✧≖ ͜ʖ≖) ʕ ͡° ʖ̯ ͡°ʔ (╬ಠ益ಠ)